montaż i serwis komór chłodniczych Warka, Klimatyzator do domu Grójec, Klimatyzator Warszawa, Montaż wentylacji Warszawa

Serwis pompy ciepła - na czym polega i dlaczego warto przeprowadzać go regularnie?

Pompa ciepła to maszyna, która zdobywa na popularności i coraz chętniej jest montowana w polskich domach oraz budynkach administracji lub usługowych

Inwestorów kusi wizja montażu efektywnego źródła ciepła, które w długofalowej przynosi oszczędności. Urządzenie to wymusza przepływ ciepła z obszaru o niskiej temperaturze do obszaru o wysokiej temperaturze. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki energii mechanicznej dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (pompa ciepła sprężarkowego) lub energii cieplnej (pompa absorpcyjna).

Kto zajmuje się serwisowaniem?

Kontrola stanu technicznego pompy ciepła Piaseczno to skomplikowany i złożony proces, który wymaga znajomości procedur postępowania i profesjonalnego podejścia. By mieć pewność, że sprzęt jest w odpowiedniej kondycji i można go używać w bezpieczny sposób, warto skorzystać z usług doświadczonego serwisanta firmy Frost Chłod.

Koszty serwisu pompy ciepła

Koszty serwisu są zależne od złożoności i budowy pompy ciepła. Im więcej komponentów składa się na urządzenie grzewcze, tym więcej zapłacimy za sprawdzenie jego stanu technicznego. W przypadku najbardziej złożonych urządzeń możemy zapłacić za ich serwis nawet tysiąc złotych. Standardowo ceny wahają się między czterysta a sześćset złotych. Niekiedy jednak trzeba doliczyć także koszty dojazdów do klienta, które są ustalane indywidualnie. 

Formalności 

Przegląd pompy ciepła powinien być zwieńczony wpisem do karty gwarancyjnej oraz wypełnieniem protokołu przeglądu (może być w formie papierowej lub elektronicznej). Każdy klient ma wgląd w historię pracy urządzenia i spis wykonanych czynności. Jeśli wykryto awarię lub nieprawidłowości w pracy pompy ciepła, powinny być one wypisane w protokole wraz z zaleceniami dotyczącymi napraw. 

Serwis a gwarancja na urządzenie

Przegląd serwisowy pompy ciepła to jeden z wymogów gwarancji, która standardowo trwa 2 lata. Taka kontrola powinna się odbyć pod koniec pierwszego roku eksploatacji. Warunkiem utrzymania gwarancji na dłuższy czas, na przykład 5 lat, jest serwisowanie urządzenia co roku - ważne jest, aby przestrzegać terminu. W przeciwnym razie gwarancja może wygasnąć.

Przebieg serwisu

Niezależnie od rodzaju pompy ciepła można wyróżnić 4 czynności kontrolne, które stanowią podstawę dla wykonania szczegółowego serwisu. Wykonuje się kontrolę:

- układu dolnego źródła pompy ciepła,
- układu górnego źródła pompy ciepła,
- obiegu chłodniczego,
- automatyki oraz poprawności nastaw.

Zakres prac serwisowych różni się w zależności od modelu urządzenia grzewczego. Na rynku dostępne są pompy:

- gruntowa,
- powietrzna,

do których trzeba wybrać odpowiedni sposób przeprowadzania kontroli. Zazwyczaj jest on ściśle określony w instrukcji montażu danego urządzenia.

Poniżej przedstawiamy szczegóły procedury, jaką należy wykonać w czasie serwisu gruntowej pompy ciepła oraz - dodatkowo - czynności dotyczące jednostki zewnętrznej powietrznej pompy.

Przegląd pompy gruntowej

Serwisant jest zobligowany do sprawdzenia:

- wskazań zapisanych alarmów,
- zapisu czasu pracy pompy ciepła i ocenienia na jego podstawie stanu pracy urządzenia,
- podłączenia elektrycznego - prawidłowość napięcia,
- kabli elektrycznych - czy nie są uszkodzone. Jeśli tak, to konieczna jest wymiana na nowe,
- mocowania połączeń śrubowych kabli elektrycznych,
- filtr obiegu grzewczego i glikolu – konieczne jest oczyszczenie,
- zawartość środka chroniącego przed niskimi temperaturami - pomocny w tym jest refraktometr,
- szczelności obiegu chłodniczego, jeżeli istnieją podejrzenia utraty środka chłodniczego (np. plamy oleju na przewodach) niezbędna jest kontrola za pomocą wykrywacza nieszczelności,
- wartości ciśnienia w naczyniu wzbiorczym i napełnienia instalacji grzewczej i instalacji glikolu,
- stanu anody antykorozyjnej w zasobniku,
- zaworów bezpieczeństwa,
- działania podzespołów urządzenia - zaworów przełączających, pomp obiegowych, grzałki elektrycznej, zabezpieczeń,
- ustawienia sterownika urządzenia,
- pracy urządzenia – kontrola parametrów pracy pompy (utrzymywanie właściwych różnic temperatur w dolnym i górnym źródle ciepła).

Przegląd pompy powietrznej

Przegląd powietrznej pompy ciepła obejmuje te same procedury, co kontrola pompy gruntowej oraz dodatkowo wymaga skontrolowania jednostki zewnętrznej wraz z wentylatorem i wymiennikiem ciepła. Do zadań serwisanta należy:

- wykonanie wizji lokalnej (sprawdzenie ogólnego stanu jednostki, np. nadmierne oblodzenie, stan wentylatora),
- sprawdzenie połączeń hydraulicznych i chłodniczych,
- sprawdzenie swobody pracy wentylatora,
- czyszczenie wymiennika ciepła (parownika),
- kontrola prawidłowego osadzenia przyłączy elektrycznych.

Zadbaj o stan urządzenia z Frost Chłod

Działamy dla efektywnego komfortowego i bezpiecznego użytkowania klimatyzacji i pomp ciepła. Poza serwisem urządzeń oferujemy:
- montaż pomp ciepła Piaseczno
- sprzedaż i montaż lad chłodniczych