montaż i serwis komór chłodniczych Warka, Klimatyzator do domu Grójec, Klimatyzator Warszawa, Montaż wentylacji Warszawa

Co warto wiedzieć na temat wentylacji?

Przewodnik początkującego użytkownika

Odpowiednia wilgotność i powietrze w budynkach mają ogromne znaczenie dla ludzkiego zdrowia, wpływają również  na prawidłowe działanie urządzeń domowych. Zadaniem systemów wentylacyjnych jest zapobieganie podniesieniu się poziomów dwutlenku węgla oraz pary wodnej. W wydychanym przez ludzi powietrzu znajduje się dwutlenek węgla, który generują  także urządzenia takie jak: piece, kuchenki czy kominy. Jeśli w budynku nie ma odpowiedniej wentylacji, może dojść do zawilgocenia ścian. Powoduje to powstawanie grzybów i pleśni i różnego rodzaju zarazków. Oczyszczanie powietrza odgrywa istotną rolę w miejscach, w których obecny jest dym z papierosów czy opary z wszelkiego rodzaju substancji chemicznych. Montaż wentylacji Warszawa oraz  jej dostarczenie i montaż warto zlecić specjalistycznej firmie. Usługi tego typu świadczy firma Frost Chłod. Co warto wiedzieć na temat systemów wentylacyjnych? W tym artykule postaram się przedstawić podstawowe informacje dla przyszłych użytkowników, którzy planują takie przedsięwzięcie w swoim domu lub biurze.

Czym jest wentylacja i dlaczego jest ważna?

Wentylacja jest procesem cyrkulacji (wymiany) powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz, dzięki któremu zanieczyszczone powietrze jest usuwane a w jego miejsce jest dostarczane świeże.

Prawidłowo działająca wentylacja Piaseczno jest niezbędna w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie czy zwierzęta. Czyste powietrze jest niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń, które je zużywają. Jest to szczególnie istotne przy występowaniu dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, opary substancji chemicznych czy pyły.

Rodzaje wentylacji

Istnieje kilka rodzajów wentylacji, najważniejsze z nich to:

- Wentylacja naturalna

Jest to wymiana powietrza przy wykorzystaniu przeciągu, polega po prostu na otwieraniu okien i zwykłym wietrzeniu. System pozwalający na nawiew powietrza z zewnątrz jest ważnym elementem poprawności działania wentylacji naturalnej. Jeśli budynek jest nowy, a jego okna są szczelne, trzeba zastosować  nawiewniki okienne lub ścienne. Pozwala to na regulację ilości powietrza dostającego się z zewnątrz. W ten sposób kontrolowana jest intensywność wymiany powietrza, co ogranicza np. straty ciepła wynikające z niekontrolowanego przepływu powietrza z zewnątrz przez pomieszczenia.

- Wentylacja grawitacyjna

Polega na zastosowaniu kratek wentylacyjnych, nawiewów, przez które zostaje wypompowane z budynku zanieczyszczone powietrze. Następuje w wyniku wymiany powietrza wykorzystującej różnicę ciśnień między przestrzenią wentylowaną a ujściem kanału wentylacyjnego do atmosfery. Po wyssaniu powietrza z pomieszczenia przez kratkę wentylacyjną, napływa do niego powietrze zewnętrzne przez celowo wykonane nawiewy (np. okna, kratki nawiewne sterowane higroskopijnie) albo inne nieszczelności w obudowie budynku. 

- Wentylacja mechaniczna

Ten sposób niezależny od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz  polega na zainstalowaniu odpowiednich wentylatorów doprowadzających dobre powietrze i usuwających zanieczyszczone. Są różne sposoby i rozwiązania umożliwiające utrzymanie wilgotności na odpowiednim poziomie. Często stosuje się nawiewy, które zapewniają równomierną wymianę powietrza w całym domu i urządzenia stosowane miejscowo w konkretnym pomieszczeniu.

- Wentylacja mechaniczna wywiewna

Powietrze z zewnątrz napływa podobnie jak w systemie wentylacji naturalnej, czyli poprzez zastosowane nawiewniki z tą różnicą, że wywiew następuje już mechanicznie. Najczęściej stosowany jest jeden wentylator wyciągowy, który jest centralnie podłączony do systemu kanałów. Wyciąga on powietrze z pomieszczeń i wysyła je na zewnątrz budynku. Sprawność takiego systemu w odróżnieniu od grawitacyjnego nie jest zależna od pogody i różnicy temperatur. Wentylacja mechaniczna wywiewna dzięki zastosowaniu regulatora obrotów do wentylatora umożliwia sterowanie intensywnością wymian powietrza. W ten sposób realizowany jest skuteczny wyciąg w zależności od potrzeb użytkowników. 

- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem

W systemie tym zarówno nawiew świeżego powietrza jak i usuwanie zużytego następuje mechanicznie i  z pełną kontrolą całego procesu. Dostosowanie intensywności wymiany powietrza do rzeczywistych potrzeb (tryb pracy dziennej, nocnej i weekendowej) jest możliwe dzięki zastosowaniu automatyki.  Taki system, polegający na rekuperacji pozwala na odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz budynku. W rekuperatorze znajduje się wbudowany wymiennik, poprzez który przepływają dwa strumienie powietrza.  Jeden odprowadza ogrzane powietrze z domu, przez drugi zaś wpływa strumień świeżego powietrza dzięki otworowi w ścianie lub dachu zwanemu czerpnią. Pomiędzy tymi dwoma strumieniami powietrza zachodzi wymiana ciepła, ale mimo to nie dochodzi do ich wzajemnego mieszania. Świeże powietrze przed dostaniem się do domu nagrzewa się w rekuperatorze za pomocą ciepła powietrza usuwanego. Ten sposób pozwala na odzyskanie nawet do 90 % ciepła. W przypadku posiadania wentylacji naturalnej lub  grawitacyjnej byłoby to niemożliwe.

- Wentylacja hybrydowa

Stanowi połączenie wentylacji naturalnej i mechanicznej, które stosowane są w zależności od zapotrzebowania na świeże powietrze i warunków pogodowych (różnicy gęstości powietrza wywiewanego i otoczenia). Instalacja taka może działać naprzemiennie w sposób mechaniczny i naturalny lub oba systemy działają jednocześnie i  uzupełniają się. Podstawową zasadą w wentylacji hybrydowej jest tradycyjny schemat wymiany powietrza w budynku. Świeże powietrze z zewnątrz napływa do domu przez nawiewniki lub nawiewki, w następnej kolejności przepływa w kierunku kanałów wywiewnych. Mogą być one umieszczone w kuchni, łazienkach i toaletach oraz w pomieszczeniach gospodarczych bez okien, ale również w pokojach na wyższych kondygnacjach domu. Dla optymalności ciągu w kominie wentylacyjnym powinna być zamontowana specjalna nasada hybrydowa (turbina). Usuwa ona zużyte powietrze  dzięki wykorzystaniu energii wiatru do wytwarzania podciśnienia w kominie.