montaż i serwis komór chłodniczych Warka, Klimatyzator do domu Grójec, Klimatyzator Warszawa, Montaż wentylacji Warszawa

Wentylacja w domach jednorodzinnych

Planowanie wentylacji w domu jednorodzinnym powinno mieć miejsce już na etapie jego projektu, zanim rozpocznie się budowa. Prawidłowo skonstruowana wentylacja umożliwi odpowiednią wymianę powietrza w całym budynku. Nadaje się do każdego rodzaju domu, niezależnie od tego, czy będzie on parterowy, piętrowy, drewniany lub też murowany.

Powinna składać się z kilku niezbędnych elementów:

Kanały wentylacyjne

Ilość kanałów wentylacyjnych zależna jest od ilości pomieszczeń wymagających usuwania zużytego powietrza co regulują odpowiednie przepisy. W domach z wentylacją naturalną kanały wywiewne muszą znajdować się w kuchniach, łazienkach, toaletach, pomieszczeniach bez okien. W mieszkaniach dwupoziomowych kanały wentylacyjne powinny być ulokowane także w pomieszczeniach na górnej kondygnacji. Jeśli w domu jest kominek to pomieszczenie, w którym się znajduje również wymaga kanału wentylacyjnego. Dla zwiększenia wentylacji w kuchni, która generuje najwięcej zanieczyszczeń lepsze będzie wykonanie nawet dwóch kanałów wentylacyjnych. Do jednego kanału podłącza się wtedy okap kuchenny a drugi będzie miał za zadanie wymianę powietrza, gdy urządzenie nie będzie pracować. Jeśli w tych pomieszczeniach nie będzie kanałów wywiewnych, może to skutkować zmniejszeniem intensywności usuwania powietrza z budynku.

Wymiary kanałów wentylacyjnych

Główna zasada polega na tym, że ilość powietrza usuwanego przez kanały wywiewne zależy od wielkości pola przekroju kanału. Analogicznie ciąg w kanale zależny jest od jego długości.  Wymiary kanałów mają duży wpływ na prawidłowe działanie wentylacji w domu. Długość kanałów wentylacji grawitacyjnej mierzona od kratki wentylacyjnej w obsługiwanym pomieszczeniu do wylotu nad dachem musi wynosić co najmniej 3 m. Najlepiej, gdy zachowana jest zbliżona długość wszystkich kanałów w domu, wtedy nie dochodzi do wzajemnego zakłócania ich działań. Według norm, gdy np.  temperatura zewnętrzna wynosi +12°C, temperatura w pomieszczeniach powinna być wyższa  (+20°C w pokojach, +24°C w łazienkach).

Prawidłowość wykonania kanałów wentylacyjnych

Głównym założeniem prawidłowo wykonanego kanału jest właściwa siła ciągu. Jej wartość zależy od oporów, jakie musi pokonać przepływające przez kanał powietrze. Maleją one wraz ze wzrostem gładkości ścian kanałów. Pole przekroju kanału musi być takie samo na całej jego długości. Kanały wentylacyjne powinny być wykonane z elementów murowanych (np. z cegły pełnej lub pustaków wentylacyjnych). Skuteczność działania kanałów wentylacyjnych zależne jest od optymalnego dopływu powietrza do poszczególnych pomieszczeń. Prawidłowa budowa i wymiary są ważne, ale dostarczenie świeżego powietrza w odpowiedniej ilości jest warunkiem koniecznym prawidłowego systemu grawitacyjnego. Nie należy stosować poziomych odcinków na kanałach wentylacyjnych, a zakończenie ponad dachem budynku musi być zgodne z obowiązującymi normami, tak by nie zakłócać ciągu wentylacyjnego.

Przestrzeganie zasad prawidłowo wykonanej instalacji wentylacyjnej w domu jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa i zdrowia jego mieszkańców. Działanie grawitacyjnej wymiany powietrza jednak zawsze zależy też od warunków atmosferycznych, na które nie mamy wpływu. Do czynników zakłócających ten proces zaliczamy wiatr o dużej sile lub zmiennym kierunku oraz zmiany ciśnienia. Warto więc wtedy wykorzystać elementy wspomagające, jak np. wywietrzniki grawitacyjne wymuszające ruch powietrza w kanale w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Kratki wentylacyjne

Kratka wentylacyjna może być okrągła lub prostokątna. Nie obowiązują żadne wytyczne dotyczące stosowania danego wzoru, kształt kratki może mieć jednak wpływ na komfort ich stosowania. Kratki o przekroju kwadratowym zapewniają lepsze możliwości wentylacyjne niż kratki okrągłe. Kratki wentylacyjne powinny być umieszczone na ścianie przy zachowaniu minimum 15 cm odstępu od sufitu. Można też zastosować kratki sufitowe, co jest zalecane w przypadku sufitów podwieszanych na najwyższym piętrze budynku.

Ruch powietrza między poszczególnymi pomieszczeniami, zbieranie zanieczyszczeń i nawiewanie świeżego powietrza odbywa się dzięki kratkom wentylacyjnym w drzwiach, tzw. tulejom lub podcięciom wentylacyjnym. Swobodny przepływ powietrza między pomieszczeniami w domu powoduje, że wymianie podlega całe powietrze zgromadzone w budynku. Wymiana powietrza - poprzez sprawną wentylację - jest niezbędna dla zdrowia mieszkańców i dobrego mikroklimatu całego budynku. Ważne jest zapewnienie kierunku przepływu od pomieszczenia o mniejszym stopniu zanieczyszczenia powietrza do pomieszczenia o zanieczyszczeniu większym czyli z pokoi do pomieszczenia kuchennego oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych np. łazienki.