montaż i serwis komór chłodniczych Warka, Klimatyzator do domu Grójec, Klimatyzator Warszawa, Montaż wentylacji Warszawa

Dlaczego tak ważna jest wentylacja?

Większość z nas spędza we wnętrzach zdecydowanie więcej czasu niż na świeżym powietrzu. Według szacunków WHO stanowi to średnio 90% naszego czasu. Rzadko jednak zastanawiamy się, co umożliwia nam tak długie przebywanie i swobodne oddychanie w zamkniętych pomieszczeniach. Nie byłoby to możliwe bez systemu wentylacji. Ma ona za zadanie usuwanie powstającego we wnętrzach dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń i zastępowanie ich świeżym powietrzem. To ważna funkcja, bez której realizacji zdrowie osób korzystających z budynku narażone jest na szereg zagrożeń.

Zdrowotne symptomy złej wentylacji

Źle wentylowane pomieszczenia wiążą się dla swoich użytkowników z szeregiem możliwych komplikacji zdrowotnych określanych czasem jako SBS (Sick Building Syndrome), czyli syndrom chorego budynku. Do jego objawów zalicza się:

• bólów głowy,

• pieczenia oczu,

• zmęczenie,

• trudności z koncentracją,

• zwiększona ilość przypadków astmy,

• nasilenie alergii,

• infekcje dróg oddechowych,

• ekspozycja na rozwijające się grzyby pleśniowe.

Budowlane skutki złej wentylacji

Brak prawidłowej wentylacji ma również swój wpływ na stan techniczny budynków. Ze względu na niekorzystny mikroklimat bogaty w wilgoć i dwutlenek węgla dochodzi w nich do rozwoju grzybów pleśniowych i korozji organicznej. Wyczuwalna jest woń stęchlizny i zaduchu, a na oknach powstaje czarny nalot. Paradoksalnie na taką nadmierną szczelność i jej negatywne konsekwencje narażone są budynki o nowych oknach lub poddane termomodernizacji.

Mikrowentylacja i wentylacja grawitacyjna

Naturalnym sposobem wymiany powietrza w pomieszczeniach jest mikrowentylacja za sprawą zaprojektowanych w systemach okiennych mikronieszczelności. Ten system jednak stanowić może jedynie dopełnienie wydajniejszego układu wentylacyjnego. Najpowszechniej stosowana jest wentylacja grawitacyjna, w której wymiana powietrza zachodzi pod wpływem różnicy w masie mieszanki gazowej wewnątrz budynku i w jego bezpośrednim otoczeniu. Lekkie, ogrzane powietrze unosi się do góry uciekając przez kratki, a na jego miejsce napływa świeże, zimne powietrze z zewnątrz. Oba tu omawiane systemy wentylacji łączą się jednak z utratą ciepła wraz z uciekającym ze wnętrza ogrzanym, zanieczyszczonym powietrzem. Oznacza to konieczność poniesienia dodatkowych nakładów na ogrzewanie. Aby zminimalizować koszty związane z tym problemem, stworzono technologię wentylacji mechanicznej.

Wentylacja mechaniczna i rekuperacja

Wentylacja z użyciem mechanicznego środka pobudzania ruchu powietrza stanowi wydajną alternatywę dla zwykłej wentylacji grawitacyjnej. Pozwala rozprowadzać powietrze bez względu na warunki meteorologiczne i te panujące wewnątrz budynku. Dodatkowe zastosowanie rekuperatora, czyli elementu odpowiedzialnego za odzysk ciepła z wyrzucanego na zewnątrz zużytego powietrza, optymalizuje instalację pod kątem enegrooszczędności. System, w którym powietrze zużyte i czyste nie mieszają się ze sobą, a jednocześnie wymieniają ciepło, pozwala na uzyskanie równowagi między efektywną wymianą powietrza a zachowaniem stabilności i ekonomii grzewczej budynku.

Montaż wentylacji i rekuperacji Piaseczno, Warszawa, Pruszków, Warka

Firma Frost-Chłod od lat zajmuje się z sukcesami instalacją wysokiej jakości systemów wentylacyjnych i rekuperacyjnych w Warszawie, Piasecznie, Pruszkowie, Warce i okolicach. Nasi specjaliści są doświadczonymi projektantami i monterami instalacji nawiewnych, którzy specjalizują się zarówno w nieruchomościach prywatnych, jak i komercyjnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Z nami kompleksowo zrealizujesz instalacje wentylacyjne i rekuperacyjne na miarę swoich potrzeb. Zapraszamy do kontaktu!